Jantje Beton 2021

Van 8 t/m 13 maart 2021 is er weer de Jantje Beton collecte.
Scouting SeaLions doet ook weer mee, 50% van de opbrengst komt namelijk ten goede aan de vereniging!

Buitenspelen is super belangrijk, maar wordt steeds minder vanzelfsprekend. 3 op de 10 kinderen spelen niet of slechts één keer per week buiten. Steeds meer kinderen kunnen niet lid worden van een club of jeugdvereniging. Deze kinderen zijn aangewezen op een speelplek in de buurt. Voor kinderen in kwetsbare speelposities is buitenspelen vaak onmogelijk. Terwijl spelen ontzettend belangrijk is voor ieder kind. Slootje springen, verstoppertje doen in de straat of buiten met vriendjes de wereld verkennen. Een leven zonder buitenspelen is ondenkbaar voor opgroeiende kinderen. De rol van scoutingclubs, jeugdverenigingen en leuke speeltuinen in de buurt wordt daarom steeds belangrijker. Het is daarom meer dan ooit hard nodig om geld op te halen.

Opbrengst
Scouting SeaLions collecteert voor Jantje Beton, de helft van de opbrengst is voor Scouting SeaLions, deze opbrengst zal geïnvesteerd worden in duurzaam materiaal om buiten te kunnen blijven spelen en leren zoals dat bij de Sealions al meer dan 25 jaar gebeurd!

Maatregelen
In verband met alle COVID-19 maatregelen is er overleg geweest met de gemeente of de collecte doorgang kan vinden. Het past binnen de landelijke richtlijnen die de gemeente uiteraard volgt, dus de gemeente is akkoord met de collecte.
Er zal tijdens het collecteren rekening gehouden worden met de geldende maatregelen, zo zullen de begeleidende stafleden een mondkapje dragen en niet in de buurt van de deur komen. De kinderen zullen bij het collecteren de collectebus op de grond zetten en hiervan wegstappen en wordt er niet gecollecteerd bij flats en in straten waar veel kwetsbare ouderen wonen. De collectebussen zijn ook voorzien van een QR-code waarmee digitaal gedoneerd kan worden zodat er geen contant geld in de bus hoeft.

 

Wil je ons steunen? Je kunt ons helpen door een digitale collectebus voor ons aan te maken via www.jantjebeton.digicollect.nl en deze te delen met zoveel mogelijk mensen.
Je kunt uiteraard ook aan ons doneren via onze eigen digitale collectebus.