Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen
Binnen scouting SeaLions hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld, Marlon en Niek.

Zij zijn te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Dit bericht wordt alleen naar de vertrouwenspersonen verzonden!


Geheimhouding

De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt.
Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten of een voor het jeugdlid naar beoordeling van de vertrouwenspersoon onveilige situatie heeft ook de vertrouwenspersoon de (wettelijke) verplichting deze bij de politie te melden.
Zodra er aanwijzingen zijn voor seksueel misbruik zal de vertrouwenspersoon het protocol ongewenst gedrag van scouting Nederland aanhouden.
Hierin staan verschillende stappen omschreven.

Indien de vertrouwenspersoon om welke reden dan ook niet de juiste persoon is om mee in gesprek te gaan, kan de groepsbegeleider ingeschakeld worden.

Deze heeft in dit geval dezelfde plichten als de vertrouwenspersoon.

 

Vertrouwenspersoon Regio

Wanneer alle bovenstaande opties niet gewenst zijn om welke reden dan ook, dan heeft de Regio Drie Rivieren Utrecht, waaronder de SeaLions vallen, ook een vertrouwenspersoon.

SponsorKliks

SponsorKliks, gratis sponsoren!