Gedragscode   Vertrouwenspersoon  

Vertrouwenspersonen

Binnen scouting SeaLions hebben we twee vertrouwenspersonen aangesteld, Marlon en Niek.

Geheimhouding:
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten of een voor het jeugdlid naar beoordeling van de vertrouwenspersoon onveilige situatie heeft ook de vertrouwenspersoon de (wettelijke) verplichting deze bij de politie te melden. Zodra er aanwijzingen zijn voor seksueel misbruik zal de vertrouwenspersoon het protocol ongewenst gedrag van scouting Nederland aanhouden. Hierin staan verschillende stappen omschreven. Deze stappen worden samen met iemand uit het bestuur gemaakt. Indien de vertrouwenspersoon om welke reden dan ook niet de juiste persoon is om mee in gesprek te gaan, kan de groepsbegeleider ingeschakeld worden. Deze heeft in dit geval dezelfde plichten als de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon is te bereiken via dit formulier:
Je naam:
Je emailadres:
Opmerking(en):
   

 

Hoofdsponsors
Jachthaven "De Lunenburg BV"